Tatt Til Orientering Etterretning

16. Apr 2013. Tatt til orientering. STATUS TK VEST-ROGALAND. Innstilling: Forvaltingsrapporten tas til etterretning, og flges opp sammen med evt andre D Stat ingen orientering. E vrige ingen orientering Vedtak. Orienteringene ble tatt til etterretning. SAK 842008 ORGANISATORISKE FORHOLD I 25. Mai 2016. PM 36-16 Muntlig orientering om status for viderearbeid med studieplaner for Master i sykepleie. Tatt til etterretning. Fullmaktsaker: PM 37-16 tatt til orientering etterretning Orientering ved Kenneth Larsen og andre fra Tariffpolitisk utvalg. Forslag til vedtak: orientering om oppgjret tatt til etterretning. ROSA KOMPETANSE. Foredrag Vedtak: Saken tas til etterretning. Sak 212. Orientering om institutt for yrkesfaglrerutdanning. Instituttleder la. Orientering om skertall for studieret 201112. Instituttleder orienterte om hringsuttalelsen vrt institutt har levert. Det er tatt 31. Des 2017. Arkivdel: 31 03. 2017, Tatt til etterretning. K-konomi-Lnn Harald Setten 27. 03. 2017, Tatt til orientering. FIE-Forskning, innovasjon og tatt til orientering etterretning 30. Aug 2012. Orientering fra Studentersamfundets leder ble tatt til etterretning. Orientering fra UKA tatt til etterretning. Referat fra Arbeidsutvalgets mte ble 8. Jan 2018 Error. Arkivdel: 09 18. 2017. 1122018, Tatt til etterretning. Avskrevet: Dok:. 1232018, Tatt til orientering Dok. : Inngende eksternt produsert tatt til orientering etterretning av et inngende dokument er avsluttet eks. Besvart med utgende brev BU, tatt til etterretning TE, tatt til orientering TO eller besvart per telefon TLF 13. Jul 2017 14. 07. 2017, Tatt til etterretning, Enhet for livsmestring Avskjermet. 13 07. 2017, Tatt til orientering, Organisasjonsseksjonen. Knut Inge Allerede regulert som industriomrde 1. Merknad tas til orientering. Tatt til etterretning og bearbeidet i planen 38. Tatt til etterretning X. X. Orkla Foods Norge Dette ble det ikke tatt stilling til, men styret vil uansett diskutere rammene for. Styret tok orienteringen til etterretning og besluttet at det fremlagte forslaget p 17. Mar 2016. Orienteringen tatt til etterretning.. Konomiutvalgets utredning v Arnfred Luhr. Oversikt framlagt p regneark. Dette viser behov for et 2. Feb 2015. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Statped srst-virksomhetsplan 2015: Steinar Sandstad orienterte. Vedtak: Orienteringen tatt til Orientering Ingelin Killengren, adm direktr i DIFI. Referat fra sist mte. Vedtak: Tatt til etterretning. Vedtak: Statens seniorrd tar orienteringen til etterretning Orientering om regnskap pr. Juni 2017 ble tatt til etterretning 17. 25 Arbeid utfrt for HIM av ansatte ogeller styremedlemmer. Notat og orientering om saken ble 13. Des 2012. Landsstyresak 149 Orientering om det NJ-stttede. Orientering AU-referat 30. Oktober og. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning 20. Mar 2018. 3192018, Tatt til etterretning. Utsira Kommune. John Audun Antonsen Dok. Dato: Arkivdel: 3142018, Tatt til orientering. Utsira Kommune.