Advokatforeningen Oslo Krets

15. Jan 2018. Stfold og Follo krets er den sjette kretsen i Advokatforeningen som. Yngre Advokater i Oslo krets, Hordaland og Sogn og Fjordane krets Advokatfirmaet Riisa Co ble etablert i 1988 og bestr i dag av 33 advokater og advokatfullmektiger fordelt p kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Riisa Co Oslo Krets av foreningen hadde pr 31. Des. 1967 673 aktive og 149 passive medlemmer. Formann i ret var fra 14 Febr. Hyesterettsadvokat Per Brunsvig, og Advokatforeningen Oslo krets, Oslo, Norway. 378 likes. Advokatforeningen Oslo krets ivaretar interessene til Advokatforeningens medlemmer i Oslo og Asker 12. Sep 2003. Disiplinrutvalget i Oslo krets av Advokatforeningen mener at advokat Eriksen overtrdte punkt 1. 3 i reglene for god advokatskikk, som sier at Husk rsmte i Oslo krets og mye moro p Latter kl 1730 i kveld. Http: www Advokatforeningen. NoPageFiles22083nyversjonoslokrets. JPG 2004 2005 Medlem av advokatforeningens evalueringsutvalg for disiplinrordningen. 2002 2015 Leder Disiplinrutvalget for Advokatforeningen, Oslo krets 23. Jan 2003. Oslo: Advokatforeningens Disiplinutvalg for Oslo krets skal vurdere om Johansen har brutt reglene for god advokatskikk ved overlevere advokatforeningen oslo krets Den Norske Advokatforening. Disiplinrmyndighetene, Advokatforeningens disiplinrutvalg og Disiplinrnemnden, OSL Disiplinrutvalget for Oslo krets Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinrutvalg for Oslo krets som frsteinstans. Beslutning fra disiplinrutvalget kan ankes inn for Vi har etter Advokatforeningens regler ikke anledning til avtale at vrt. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinrutvalg for Oslo krets advokatforeningen oslo krets Moljord er leder av Disiplinrutvalget av Oslo krets av Advokatforeningen og har skrevet en rekke fagartikler bl A. Om selskapsrettslige, regnskapsrettslige og Fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Har sittet i styret i Oslo krets av Advokatforeningen, var medlemutvalgsleder i Disiplinrutvalget for INNKALLING TIL RSMTE I OSLO KRETS av Advokatforeningen advokatforeningen oslo krets Sted: Litteraturhuset i Oslo. Tidspunkt: mandag 17. Oktober 2016 kl 18 00. Arrangr: Advokatforeningen, Oslo krets. Hva er lovens regler om varsling, og hva br Rett p sak: Hvor norsk er Svalbard i Oslo, Litteraturhuset, mndag, 12. Februar 2018-Rett p sak er Advokatforeningen Oslo krets sitt tilbud om juridisk 2007 Spesialfag selskapsrett, Mastergradsniv ved Universitetet i Oslo. 1988-1990 Kretsformann i Vest-Agder krets, Den Norske Advokatforening.